<

Aanvraag indienen

Het Zeldzame Ziekten Fonds zou graag iedereen met een zeldzame ziekte helpen, maar dat is helaas niet mogelijk. Wij selecteren daarom jaarlijks een aantal onderzoeksprojecten en proberen door middel van fondsenwerving en sponsorbijdragen het onderzoek te financieren. Hierbij zoeken we samenwerking met patiëntenorganisaties, onderzoekscentra en belangenbehartigers die zich inzetten voor mensen met een zeldzame ziekte.

Zoekt u naar additionele financiering voor onderzoek naar een zeldzame ziekte? Dan kunt u een aanvraag indienen voor financiële steun. De bijdrage is uitsluitend bestemd voor duidelijk omschreven projecten op het terrein van zorg en welzijn voor patiënten met een zeldzame ziekte.

Selectiecriteria die worden gehanteerd:
– De aanvraag betreft een zeldzame (levensbedreigende) ziekte.
– Het onderzoek wordt uitgevoerd in Nederland.
– De aanvrager is niet in staat om het project zelf te bekostigen.
– Het project is duidelijk afgebakend en moet nog gestart worden.
– De aanvraag moet in begrijpelijk Nederlands zijn geschreven.
– De aanvraag stemt overeen met de doelstellingen van het Zeldzame Ziekten Fonds.
– Proefschriften nemen wij niet in behandeling.

Het Zeldzame Ziekten Fonds vindt het van groot belang dat het geld dat zij besteed aan onderzoek goed terecht komt. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage vragen wij u om dit aanvraagformulier (maximaal 4 A4-tjes) te gebruiken. Eventuele documenten, rapporten of een uitgebreidere toelichting kunt u als bijlage(n) meesturen. We zullen tevens controleren of u ook daadwerkelijk voldoet aan de ANBI status (indien van toepassing). https://anbi.nl/ANBI-register-Belastingdienst/

Zonder volledig ingevuld aanvraagformulier en de verplichte bijlagen (KvK en de Statuten) wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen!

Alle aanvragen worden door het ZZF bestuur en de Medische Adviesraad beoordeeld. Wij verzoeken u vriendelijk uw aanvraag in begrijpelijke taal in te dienen. U kunt het ingevulde aanvraagformulier met de bijlagen naar ons mailen. Op alle aanvragen zijn tevens onze Algemene subsidievoorwaarden van toepassing.