De ziekte van Kawasaki in tijden van de COVID-19 pandemie

Aanleiding

In de periode van de corona-pandemie verschenen berichten in de media over een nieuw ziektebeeld bij kinderen, vergelijkbaar met de ziekte van Kawasaki, een zeldzame ontstekingsziekte waarbij de wanden van bloedvaten ontstoken raken. Er zou een verband kunnen zijn met het coronavirus. Het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van Amsterdam UMC, wil dit mogelijke verband verder onderzoeken.

Wat is de ziekte van Kawasaki?

De ziekte van Kawasaki is een vaatontsteking die vooral voorkomt bij kinderen onder de leeftijd van vijf jaar. De ziekte werd in 1967 als aparte aandoening herkend. Er is geen laboratoriumtest die bewijs levert of de ziekte aanwezig is, de diagnose voor deze ziekte wordt door de expertise en ervaring van kinderartsen gesteld op basis van bepaalde criteria. “Deze ziekte is de belangrijkste verworven hartafwijking bij kinderen, wanneer de ziekte niet bijtijds behandeld wordt, kan een ontsteking aan het hart ontstaan en met name aan de kransslagaders. De ontsteking kan tot verwijdingen (aneurysma’s) leiden, bloedstolsels met vaatafsluiting en afsterving van een stuk van de hartspier, oftewel een hartinfarct, óf – zij het gelukkig – uiterst zelden een scheuring of ruptuur met acute hartdood als gevolg.” vertelt Prof. dr. Taco Kuijpers, kinderarts-infectioloog/immunoloog in het Emma Kinderziekenhuis. De ziekte van Kawasaki wordt in de acute fase behandeld met een infuus van antistoffen dat wordt verkregen via (bloedbank)donoren. Met deze behandeling kan bij een deel van de kinderen worden voorkomen dat verwijdingen van de bloedvaten optreden en kunnen zij goed herstellen. In het Emma Kinderziekenhuis wordt al vele jaren onderzoek gedaan naar de ziekte van Kawasaki. Zowel in de acute fase als middels een follow-up programma waarbij kinderen ook na de ziekenhuisopname in beeld blijven.

Kawasaki en COVID-19

De ziekte van Kawasaki lijkt te worden ‘uitgelokt’ door een infectieziekte die eraan ten grondslag ligt. Dat wil zeggen dat het lichaam in reactie op een infectieziekte vervolgens de ziekte van Kawasaki ontwikkelt. Het lijkt er nu op dat ook het nieuwe coronavirus een ontstekingsbeeld bij kinderen kan veroorzaken dat sterke gelijkenis heeft met, zo niet identiek is aan de ziekte van Kawasaki. Deze kinderen moeten dus wel bijtijds herkend worden, en verdienen een juiste behandeling en follow-up. Toch zijn er nuances. Gedurende de afgelopen periode van de corona-uitbraak in ons land zien we een ander beeld van de ziekte van Kawasaki. Zo zijn er meer oudere kinderen met de ziekte en ook de klachten kunnen verschillen met het beeld van de ziekte zoals we dat kenden voor COVID-19. Gelukkig werkt de behandeling in de regel goed en heeft het niet geleid tot een enorme toename aan patiënten met deze ziekte van Kawasaki in Nederland.

Nieuw onderzoek

Voor de diagnose van de ziekte van Kawasaki bestaat geen bloedtest. Het is een klinische diagnose aan de hand van een aantal kritische symptomen. Deze ziekte komt niet zo vaak voor en kan eenvoudig gemist worden. De consequenties zijn groot. Het Emma Kinderziekenhuis wil daarom op korte termijn starten met onderzoek naar het verband tussen de ziekte van Kawasaki en het nieuwe coronavirus. Want hoe vaak is het coronavirus nu de boosdoener bij Kawasaki-achtige ziektebeelden? En is er een verschil met de ‘klassieke’ vorm van de ziekte? Kunnen we dit met een bloedtest toch zichtbaar maken? En waarom werkt de bestaande behandelmethode zo goed, terwijl er geen antistoffen tegen het coronavirus in dit infuus aanwezig zijn?

Kortom, véél vragen die gezien de huidige urgentie van een mogelijke tweede corona-golf met voorrang onderzocht moeten worden.