SEPSIS

Sepsis (bloedvergiftiging) is een acuut ontstane ernstige bacteriële infectie. Bij couveusekinderen is de afweer nog niet ontwikkeld waardoor de infectie zich snel door het hele lichaam verspreidt. Daarom is deze ziekte juist bij deze vroeggeboren baby’s zo ernstig. Van de circa 1.500 te vroeggeboren kinderen per jaar ontwikkelt ongeveer 25% sepsis. Het sterftecijfer binnen deze groep is hoog; jaarlijks overlijden er 75 van deze kwetsbare kinderen in Nederland!

Wereldwijd is sepsis één van de meest voorkomende oorzaken van overlijden op couveuseafdelingen. Dit sterftecijfer ligt zo hoog omdat er tot op heden geen accurate diagnostische testen zijn die sepsis in een vroeg stadium kunnen herkennen. Hierdoor wordt sepsis bij een aanzienlijk deel van de zieke baby’s pas laat herkend, waardoor de behandeling bij deze kinderen te laat wordt ingezet, wat desastreuze gevolgen kan hebben.

Bij patiënten met een bloedvergiftiging daalt de bloeddruk snel waardoor vitale organen zoals het hart, de hersenen, de lever en nieren ernstige schade oplopen omdat ze te weinig bloed en zuurstof krijgen. Kinderen die sepsis hebben overleefd hebben vaak levenslang – pijnlijke – blijvende gevolgen naast mogelijke verlamming, epilepsie en hersenbloedingen. Vaak moeten ze op heel jonge leeftijd al veel belastende operaties ondergaan.

Dr. Tim de Meij

Kinderarts Dr. Tim de Meij: “Sepsis is een nachtmerrie voor de ouders, maar ook voor de behandelend kinderarts; machteloos zie je toe hoe een kind steeds sneller verzwakt en mogelijk komt te overlijden.”

Het is dus extreem belangrijk dat sepsis in de toekomst sneller wordt herkend; nog vóórdat het kind ziekteverschijnselen ontwikkeld. Hoe eerder de diagnose gesteld wordt en hoe eerder behandeld wordt, hoe groter de kans op overleven zonder restschade. Er is nu nog geen goede methode beschikbaar om sepsis vooraf te voorspellen, de ziekte wordt daardoor pas herkend als de couveusebaby klachten heeft. Vaak is het al te laat om het zieke kind te redden….

Het onderzoek zal gaan worden uitgevoerd door Amsterdam UMC (VUmc en AMC). Het richt zich op de ontwikkeling van een methode om de diagnose voor deze dodelijke ziekte op tijd te kunnen stellen door middel van bloedonderzoek.

 

 

Doel van het onderzoek is om sepsis bij couveusekinderen de wereld uit te helpen. Door een snellere diagnose kunnen kinderlevens worden gered!