Ziekte van Huntington – markering & identificatie HTT

De Ziekte van Huntington is een erfelijke ziekte met in Nederland bijna 2.000 patiënten en 8.000 risicodragers. De ziekte wordt veroorzaakt door een mutatie in het gen dat codeert voor het huntingtin eiwit (htt). Deze mutatie is dominant en kinderen van een drager hebben 50% kans de ziekte te erven. Het huntingtin eiwit (htt) wordt niet efficiënt herkent door de afbraak machinerie van lichaam, waardoor het ophoopt in de hersencellen en gaat klonteren. Het gevolg is psychische stoornissen, motorische problemen en geheugenverlies. De ziekte wordt wel omschreven als een combinatie van Parkinson, Alzheimer en ALS. Na de eerste symptomen leeft de patiënt gemiddeld 15 jaar. De ziekte openbaart zich meestal op middelbare leeftijd, maar ook jonge kinderen kunnen de ziekte krijgen. Er is geen geneesmiddel.

Onze cellen maken per minuut miljoenen eiwitten die de bouwstenen zijn van de cel en alle functies uitvoeren. Deze eiwitten moeten allemaal weer afgebroken, gerecycled worden als ze oud of defect zijn. Eiwitten die moeten worden afgebroken, krijgen een label. Een gelabeld eiwit wordt correct herkend en gerecycled tot losse aminozuren, de bouwstenen voor nieuwe eiwitten.

HTTEen onderzoeksteam heeft recent een belangrijke bevinding gedaan. Het mutante huntingtin eiwit en gezonde eiwitten worden verschillend ‘gemarkeerd’. Het gezonde eiwit wordt vervolgens afgebroken, maar het mutante eiwit niet.

Om het mutante eiwit beter op te ruimen, dient de labeling te worden verbeterd. Het onderzoeksteam wil achterhalen welke enzymen bij dit proces betrokken zijn en welke verschillen er zijn in interacties tussen gezond en mutant huntingtin.

Het einddoel is om chemische verbindingen te ontwikkelen die de juiste enzymen bijsturen, waardoor Huntington kan worden genezen.

 

De doelstelling van het onderzoek is:

  1. Achterhalen wat de verschillen zijn in markering tussen het gezonde en het mutante htt.
  2. De betrokken enzymen identificeren van zowel gezond htt als mutant htt

Het onderzoeksteam is erin geslaagd 55 enzymen te selecteren voor het vervolgonderzoek met als doel om de activiteit van deze 55 enzymen te verbeteren en zo het huntingtine eiwit beter af te breken en daarmee de ziekte te voorkomen, vertragen of te stoppen.

De eiwit stapeling bij Huntington komt in soortgelijke vorm ook voor bij acht andere zeldzame ziektes. Huntington wordt dan ook als representatief gezien voor deze ziekten. De bevindingen van dit onderzoek zullen ook van nut zijn voor deze andere ziekten.