Effecten van aangeboren HIV

Wat is HIV?
Een Humaan Immuundeficiëntie Virus (hiv) infectie is een ziekte die het immuunsysteem aantast. Als het niet behandeld wordt, leidt dit tot geleidelijke schade aan de afweercellen en het ontstaan van het ziektebeeld Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). AIDS wordt gekenmerkt door het optreden van bepaalde infecties (zoals tuberculose of gistinfecties) en bepaalde vormen van kanker, wat uiteindelijk kan leiden tot de dood. Kinderen kunnen ook met hiv geïnfecteerd raken. Dit gebeurt meestal door overdracht van de moeder op het kind rondom de geboorte, wat “perinataal” wordt genoemd. De
overdracht kan plaatsvinden tijdens de zwangerschap, de bevalling of via borstvoeding (per jaar zijn er 174 hiv geïnfecteerde kinderen rondom de geboorte).

Ondanks goede behandeling blijft er echter een verhoogd risico op gezondheidsproblemen en een hogere sterftekans zonder duidelijke verklaring. Onderzoek is nodig om de complicaties waarmee deze kinderen opgroeien beter te begrijpen, de oorzaken te achterhalen en de behandeling voor hen te verbeteren.

Onderzoek NOVICE
Het doel van dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd onder leiding van Prof. Dr. Dasja Pajkrt (Amsterdam UMC, Kindergeneeskunde, afdeling Kinderimmunologie, -reumatologie en – infectieziekten (KIRI)), is om beter te begrijpen welke blijvende gezondheidsproblemen kinderen en jongvolwassenen met perinatale hiv-infectie op lange termijn ervaren, inclusief de oorzaken ervan. Dit willen we onderzoeken in een uniek in de wereld case-control cohort genaamd NOVICE (NeurOlogical, cardioVascular, vIsual and Cognitive performance in HIV-infected Children), waarin kinderen en jongvolwassenen met perinataal hiv worden vergeleken met een controlegroep zonder hiv, die vergelijkbaar is qua leeftijd, geslacht en sociaaleconomische status.

Bij deze kinderen en jongvolwassenen willen we de homeostatische systemen van het lichaam onderzoeken door middel van een “multi-omics-strategie” waarmee we op moleculair niveau de verhoogde gezondheidsrisico’s kunnen begrijpen. We zullen bloed- en ontlastingsmonsters analyseren om verschillende processen in het lichaam te onderzoeken, zoals transcriptomics (niveau van RNA, een onderdeel van eiwitproductie in cellen), proteomics (eiwitten in het bloed), epigenomics (omkeerbare genetische veranderingen) en metagenomics (samenstelling van darmbacteriën). Daarnaast zullen we ontstekings- en vasculaire markers in het bloed onderzoeken die mogelijk belangrijk zijn voor het ontstaan van gezondheidsproblemen in deze populatie. Ook zullen we door het gebruik van verschillende hersenscans gezondheidsproblemen op lange termijn onderzoeken.

Door de uiteindelijke resultaten van deze verschillende onderzoeken samen te voegen, hopen we het verloop van perinatale hiv bij kinderen en jongvolwassenen in Nederland beter te begrijpen. We hopen erachter te komen welke lange termijn neurologische en vasculaire gevolgen er zijn voor perinataal hiv geïnfecteerde kinderen en jongvolwassenen. Door deze populatie op moleculair niveau te onderzoeken, willen we ook verschillen binnen de groep identificeren om toekomstige gezondheidsrisico’s te kunnen voorkomen. De resultaten van dit onderzoek zullen hopelijk leiden tot verbeterde behandelrichtlijnen, zorgen monitoring voor deze kinderen en jongvolwassenen.

Duur van onderzoeksproject: 12 maanden

Doneer nu: en steun ons