Organisatie

Bestuur (onbezoldigd):

Voorzitter – Dhr. mr. drs. C.D.A. Ruijgrok
Secretaris – Mevr. M.J. van Holstein
Penningmeester – Dhr. R. E. Kooi
Lid – Mevr. mr. B. Haring-van der Meer
Lid – Dhr. N.F.A. Bax

Kantoor:

Directeur – Mevr. D. Nicodem
Fondsenwerving & Evenementen – Mevr. I. Van Ruijven (parttiime)
Fondsenwerving & Evenementen – Mevr. L. Ruijgrok – Van Eijk (parttiime)
Governance & Projectmanagement – Mevr. Y. Oberweis (parttime)

Raad van advies (onbezoldigd):
De raad van advies verzorgt advisering in het kader van bedrijfseconomische vraagstukken, beleid op het gebied van keuze voor onderzoeksdoelen en medisch advies en wordt vertegenwoordigd door:

Dhr. drs. L.M.L.H.A. Hermans
Dhr. drs. J.G. Drechsel

Medische adviesraad (onbezoldigd):
De medische adviesraad geeft onafhankelijk inhoudelijk advies over de binnenkomende onderzoeksaanvragen en wordt vertegenwoordigd door:

Dhr. prof. dr. J. Smeitink
Dhr. drs. D.C.D. de Lange