Levensbedreigende infectieziekte Meningitis

‘Babylevens redden door snellere diagnose van de levensbedreigende infectieziekte Meningitis’

Meningitis of hersenvliesontsteking is een acute, levensbedreigende ontsteking van de beschermende membranen rondom de hersenen en het ruggenmerg, de zogeheten hersenvliezen.

 

Aangezien de ontsteking zich dicht bij de hersenen en het ruggenmerg bevindt, wordt de aandoening beschouwd als een medisch spoedgeval.

De ziekte wordt veroorzaakt door infectie met virussen, bacteriën of andere micro-organismen. Bacteriële meningitis is een ernstige ziekte die blijvende beschadiging van de hersenen of zenuwen kan veroorzaken.

De ontsteking ontstaat in de vochtruimte tussen het spinragvlies en de hersenen. Daar bevindt zich het hersenvocht. Bij een meningitis zijn dit vlies en het hersenvocht ontstoken. De diagnose wordt gesteld door een ruggenprik, waarbij dit hersenvocht afgetapt en onderzocht.

Soms treedt beschadiging van omliggende structuren zo snel op (binnen 12 uur) dat het leven van de patiënt al niet meer te redden is op het moment dat de diagnose wordt gesteld.

Hoe eerder de ziekte wordt herkend hoe beter de prognose. Meningitis komt bij vroeggeboren kinderen (couveusekinderen) tientallen keren per jaar voor. Helaas is vroege herkenning vooral bij deze groep lastig. Vaak is het kind in de acute fase te ziek en te instabiel voor de ruggenprik. Dit gecombineerd met het ontbreken van specifieke symptomen, geven een verhoogd risico op restverschijnselen van de ziekte zoals doofheid, epilepsie, slechtziendheid, problemen in de motorische ontwikkeling of ernstige neurologische schade. In het ergste geval kan het ontbreken van de vroegtijdige diagnose leiden tot overlijden.

Door een snellere diagnose kunnen dus babylevens worden gered. De onderzoeksgroep, die onder leiding staat van kinderarts dr. Tim de Meij, heeft bij voorgaande onderzoeken aangetoond dat analyse van geurmonsters afkomstig van ontlasting en gemeten door een ‘eNose’ geschikt is voor het opsporen van verschillende ziekten bij te vroeg geboren kinderen, zoals bij Necrotiserende enterocolitis (NEC).

De hypothese van dit onderzoek is dat het met behulp van een eNose ook mogelijk is om bij couveusekinderen Meningitis vroegtijdig te ontdekken, wat tot op heden nog niet mogelijk is. Vroege herkenning bij deze kwetsbare groep zal leiden tot een lager sterfgetal en minder invaliderende restverschijnselen.

De eNose uitkomsten zijn zeer veelbelovend en bieden veel perspectief voor toepassing in de praktijk. De microboom analyses zijn uitgevoerd in Birmingham, de definitieve statistische analyses worden in het voorjaar van 2021 verwacht. De succesvolle analyses zijn mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van ZZF, waarvoor de onderzoeksgroep de donateurs nogmaals veel dank wil betuigen.