Secundaire hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH)

Op zoek naar een nieuwe behandeling voor hemofagocytaire lymfohistiocytose!

Secundaire hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH) is een zeldzame en levensbedreigende aandoening die zowel kinderen als volwassenen treft. HLH wordt gekenmerkt door een overmatige activatie van het afweersysteem die wordt uitgelokt door een onderliggende ziekte, zoals kanker of infectieziekten, waaronder COVID-19. HLH leidt tot hoge koorts, vergroting van lymfeklieren, lever en milt, afbraak van bloedcellen, ernstige schade aan organen en neurologische verschijnselen. Patiënten zijn hierdoor levensbedreigend ziek en opname op een intensive care afdeling is vaak noodzakelijk. 

De huidige behandeling van secundaire HLH bestaat uit de toediening van ontstekingsremmende medicijnen en chemotherapie. Helaas is deze behandeling vaak ontoereikend en overlijdt circa 8-54% van de patiënten in de acute fase van HLH. Aanvullende behandelingen voor de acute fase van HLH zijn dringend nodig om de prognose van patiënten met deze zeldzame aandoening te verbeteren. 

De macrofaag, een specifiek type afweercel, heeft een centrale rol in het ontstaan van HLH. Normaliter hebben macrofagen vooral een belangrijke rol in het voorkomen van infecties, maar in patiënten met HLH is er sprake van hyperactivatie van macrofagen, hierdoor ontstaat een levensbedreigende en ongecontroleerde macrofaag-gedreven ontstekingsreactie, waardoor patiënten ernstig ziek worden en overlijden. Het afremmen van de hyperactieve macrofagen is dan ook een veelbelovende behandelstrategie voor HLH. 

Dr. Tom Seijkens van de afdeling Medische Biochemie en Hematologie van het Amsterdam UMC wil in dit project de effectiviteit van een nieuwe macrofaag-remmer, genaamd Trafinib, als behandeling voor HLH onderzoeken om deze zodoende te kunnen ontwikkelen als nieuwe therapie voor patiënten met deze zeldzame ziekte (afbeelding 1).

Afbeelding 1. In patiënten met HLH wordt hyperactiviteit van macrofagen uitgelokt door een onderliggende ziekte zoals een infectie of kanker. Trafinib is een remmer van macrofaag hyperactiviteit. In dit project wordt onderzocht of Trafinib kan worden ingezet als toekomstige behandeling voor patiënten met HLH.